Letné svetlo o pol šiestej / Inscenované čítanie

Víťazný text súťaže Mladé Vyšehradské divadlo

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Do súťaže Mladé vyšehradské divadlo: Priestor slobody sa prihlásilo 14 textov, z ktorých 10 spĺňalo podmienky súťaže. Zo všetkých súťažných textov žiaden po formálnej stránke výrazne neprevyšoval nad ostatnými.
Porota ako víťaza vybrala text Letné svetlo o pol šiestej, ktorý napísala Katarína Varechová.

Porota ako víťaza vybrala text Letné svetlo o pol šiestej, ktorý napísala Katarína Varechová.
“Autorka vytvorila pomerne rozsiahlu hru, ktorá zachytáva rôzne obdobia života impresionistického maliara Jozefa Teodora Moussona. Jej hlavným prínosom je zoznámenie sa so zaujímavou umeleckou osobnosťou a reáliami prvej polovice dvadsiateho storočia na území Slovenska. V dobe, keď sa nevenuje dostatočná pozornosť umeniu a kultúre celkovo, je dobré, ak si aj týmto spôsobom pripomenieme ľudí, ktorí sú tvorcami umeleckého odkazu a patria do nášho kultúrneho dedičstva…”
Srdečne Vás všetkých pozývame na inscenovanie čítanie víťazného textu, ktoré sa uskutoční 21. apríla o 19.00 v TICHO a spol.. Vstup voľný!
Súčasťou inscenovaného čítania bude následná diskusia s tvorcami.
Réžia: Matej Feldbauer
Účinkujú: Veronika Karolína Peštová, Marcela Stanková, Jerguš Horváth a Marek Lupták
Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním MVF je propagovať nápady na udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.