Mladé vyšehradské divadlo

Národný inštitút Ossolińských a Múzeum Pána Tadeáša spolu s partnerskými inštitúciami Stranou, z.s. (Česká republika) a TICHO a spol. (Slovenská republika) Vás pozývajú zúčastniť sa súťaže o debut v dramatickej tvorbe, ktorej hlavné heslo je „Priestor slobody”. 

Projekt „Mladé vyšehradské divadlo: Priestor slobody“, realizovaný v Múzeu Pána Tadeáša, pozostáva z troch otvorených súťaží pre debutujúcich dramatikov, do ktorých sa odoslaním prihlášky môžu prihlásiť poľskí, českí a slovenskí umelci. Porotcovia v každej krajine vyberú jedného víťaza. Tri najlepšie texty (poľský, český a slovenský) budú prezentované formou inscenovaných čítaní, nahraté a preložené do dvoch ostatných jazykov a angličtiny, následne budú zverejnené na webovej stránke, kde si ich bude môcť pozrieť široká
verejnosť. Čítania budú sprevádzané rozhovormi s umelcami.

Na jeseň 2023 sa vo Vroclave uskutoční finále súťaže, kde bude naživo prečítaná poľská dráma a pustené nahrávky čítania víťazných textov z Česka a zo Slovenska.

Cena v súťaži, okrem sprístupnenia textu vo forme inscenovaného čítania, ktorý bude nahraný a preložený do zvyšných jazykov, je 1000 EUR. Víťaz bude zároveň pozvaný do finále súťaže, ktoré sa uskutoční na jeseň 2023.

Víťazov súťaže v jednotlivých krajinách vyberie špeciálna porota pozostávajúca z významných predstaviteľov dramatickej tvorby danej krajiny. V slovenskej edícii súťaže prijali pozvanie do poroty Peter Galdík, Renata Jurčová a Matej Moško. V poľskej verzii súťaže budú posielané práce posudzovať Weronika Murek, Artur Pałyga a Marzena Sadocha a v českej verzii Lenka Kuhar Daňhelová, Josef Mlejnek a Lucie Trmíková.

Prihlášky do súťaže je možné posielať od 1. októbra 2022 do 28. februára 2023.

Podmienky súťaže:

Pravidlá súťaže pre debutujúcich dramatikov Priestor slobody

Viac informácií a podrobné pravidlá súťaže nájdete na stránke organizátora, Múzeum Pána Tadeáša, a na stránkach slovenskej partnerskej inštitúcie TICHO a spol.

Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním MVF je propagovať nápady na udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.