Pavol Plevčík

herec / hudobník

Člen Divadla Nová scéna, skvelý hráč na fúkaciu harmoniku. V Divadle TICHO a spol. sa herecky spolupodieľal na 3 inscenáciách a stal sa hudobným lídrom (sporadického) koncertno-diskusného cyklu Cafe session.

VJ: Ty si z Izrafela šiel aj do ďalšej inscenácie – Déjà vu, nemáš toho plné zuby? 🙂 Čo Ťa na Tichu baví?

PP: Divadla typu Ticho nebudem mať nikdy plné zuby, pretože je to pre mňa protiváha ku komerčnému a masovému žánru na Novej Scéne, kde som členom hereckého súboru. Priestor divadla Ticho som obdivoval ešte popri štúdiu na Konzervatóriu a neskôr VŠMU. Fascinovala ma jeho komornosť a nesmierna plasticita, vždy som tajne dúfal, že si tam zahrám. Navyše mám dlhoročne veľmi dobré osobné aj profesionálne skúsenosti s režisérom Robom Horňákom a akúkoľvek ponuku od neho prakticky neodmietam! Popri projektoch akými sú IzrafelDéjà vu, k tomu navyše pribudla aj Viki Janoušková a ja som veľmi rád, že môžem naplno rozvíjať intímne témy oboch hier pomocou hereckej drobnokresby na doskách tohto skvelého divadla…

(Pre TICHO a spol., jún 2013)

Tvorba v TICHU a spol.:

– postava Najmladšieho a hudobné improvizácie v inscenácii Izrafel, 2011
– postava Arf v inscenácii Déjà vu, 2012 )
– postava On v inscenácii Zaplavenie, 2014

– hudobný líder našich koncertno-diskusných Cafe session, od roku 2014

postava Arf v inscenácii Déjà vu, 2012 )

postava On v inscenácii Zaplavenie, 2014

postava Najmladšieho a hudobné improvizácie v inscenácii Izrafel, 2011

Derniéra: 22. februára 2016

TICHO a spol. - Friday - Paľo Plevčík, Boboš Procházka, Marek Wolf

hudobný líder našich koncertno-diskusných Cafe session, od roku 2014