Barbora Janáková

No On

Performatívny koncert

Barbora Janáková a Juraj Čech

Najbližšie hráme:

Pozri program na budúci mesiac.

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.

 

V miestnosti ste prítomní vy a veci rôznych tvarov, funkcií. A Barbora s Jurajom, tí sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú.

Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha vodičov je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.
Po performatívnom koncerte bude nasledovať neformálna diskusia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech
Koncept: Barbora Janáková
Dramaturgia: Katarína Cvečková
Vizuál: Laura Štorcelová

Performatívny mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský

Fotografia plagátu: Nina Pacherová
Video bulletin: Dorota Vlnová
Grafický dizajn plagátu a bulletinu: Ivana Kleinová

Produkcia: mimoOs o.z.

PREMIÉRA: 30. 09. 2020 o 19.00 TICHO a spol.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Partnerom projektu sú Bratislavský samosprávny kraj, mimoOs o.z., TICHO a spol.

Rezidencia Stanica Žilina Záriečie.