Nadácia Milana Šimečku

Remember November – Revolutions Reloaded

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Remember November - Revolutions Reloaded je unikátny divadelný experiment, kde skupina mladých ľudí - žiak a žiačky bratislavských stredných škôl, odvážne formuluje svoj autentický pocit zo spoločnosti, z krajiny, z ľudí. Priamo pred sebou a divákmi hľadajú cestu z ich vlastnej neistoty, ktorá znamená len jedno: Emigrovať, alebo Zostať?


Autorom a režisérom predstavenia je Marián Prevendarčík v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.

Účinkujú:
Kristína Benková
Zuzana Čellárová
Frederika Husovská
Jakub A. Kollár
Lesana Krausková
Nina Šuchová
Michaela Suchá

Divadelné predstavenie sa koná s finančnou podporou Nadácie ESET a Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia Milana Šimečku.

Autorom predstavenia a réžia:  Marián Prevendarčík v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.

Účinkujú:
Kristína Benková
Zuzana Čellárová
Frederika Husovská
Jakub A. Kollár
Lesana Krausková
Nina Šuchová
Michaela Suchá