Nové divadlo
Inscenácia vyhrala divadelnú cenu Dosky 2017 za Najlepší ženský herecký výkon.

Anna Franková

Pojmy a učenia, ktoré aj dnes vedú k spoločenskej nenávisti, vojnovým konfliktom a smrti trinásťročných dievčat:

Lucia Korená, Ivan Martinka a.h.

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

“Tvorcovia zdramatizovaného denníka podali hravými spôsobmi dôverné zákutia a tajomstvá prežívania puberty namiesto rekonštrukcie pocitových denníkových zápiskov. „Nehrali“, iba registrovali prúd vedomia, zachytený v Anninom denníku. Inscenácia sa tak nestala sentimentálnou, ale fakticky vernou v hľadaní ľudského tepla paradoxne v čase všeobecnej nenávisti a čoraz neodôvodnenejšej xenofóbie.”

Miroslav Ballay, divadelný publicista
| pravda.sk

Nenávisť je hlboká, intenzívna emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo a odpor voči inej osobe, skupine alebo objektu, nenávisť sa spája s potrebou škodiť a spôsobovať bolesť a s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu.

Rasizmus je diskriminačná teória, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás. Obvykle je spojená s genocídou, vyhladzovaním menejcennej rasy nadradenou. Ide o spoločenský konštrukt, presvedčenie, ktoré sme získali výchovou a ktoré môžeme zmeniť.

Xenofóbia je odborný termín z psychológie, ktorý znamená chorobný strach zo všetkého cudzieho, najmä však cudzích ľudí. Mimo lekárskeho prostredia sa toto slovo používa na označenie odporu k cudzincom a strachu z nich.

Nacionalizmus je prehnané vlastenectvo, ideológia na základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa.

Šovinizmus je vyhrotený nacionalizmus, viera v nadradenosť vlastného národa alebo národnosti, hlásanie nacionálnej výlučnosti a roznecovanie nenávisti k iným národom.

Fašizmus je totalitná ideológia, resp. politické hnutie zamerané proti demokratickej vláde a osobnej slobode. Fašisti svoje ciele presadzujú násilím.

Koncept: Šimon Spišák a Veronika Gabčíková

Dramatizácia: Šimon Spišák

Dramaturgia: Veronika Gabčíková

Scéna, kostýmy a bábky: Karel Czech

Réžia: Šimon Spišák

Osoby a obsadenie:

Anna Franková – Lucia Korená

Peter van Daan, otec, matka, Miep, pán van Daan, pani van Daanová, pán Düssel, Mortie, kocúr, atď. – Ivan Martinka a.h.

Hlásateľ: Martin Nahálka

Hlas Anny: Alica Cvečková

Galéria - Foto: Collavino