Woyzeck

Páni a dámy! Prídite si pozrieť toto stvorenie, ako ho Boh stvoril. Dospeli sme k dôležitej otázke vzťahu subjektu a objektu. Ako sa tento subjekt zachová na základe svojho inštinktu a čo z neho spraví umenie? Woyzeck: Jerguš Horváth Mária: Viktória Hodvan Ondrej: Dávid Selecký Hajtman: Jakub Matejčík Doktor: Patrik Minár a.h. Principál: Mojmír Procházka … Continue reading Woyzeck